Προτιμάτε να διαβάζετε τα βιβλία σας...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Υποβλήθηκε από AtalantiLibrary στις .
Στην κλασική μορφή (τυπωμένα βιβλία)
83% (173 ψήφοι)
Σε ηλεκτρ. μορφή (οθόνη υπολογιστή)
17% (35 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 208