Είστε εδώ

 1. Η Βιβλιοθήκη μας

Υπηρεσίες και Τμήματα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το Μόνιμο Προσωπικό που υποστηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την "Αιάντειο" Δημόσια Βιβλιοθήκης Αταλάντης  είναι:

 

1.- Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρέντζου: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης αρμόδια για:

 • Τμήμα Διοίκησης:Διαχείριση και διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων Α. Δ. Β. Αταλάντης
 • Οικονομικό Τμήμα:Κατάρτιση, υποβολή  και εκτέλεση Π/Υ, σύνταξη Απολογισμού, Παροχή Οικονομικών Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στην αρμόδια υπηρεσία  του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., τήρηση Βιβλίων Οικονομικής Διαχείρισης, οικονομικές συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Ελλάδος, Τριμηνιαία υποβολή  οικονομικών στοιχείων την ΕΛ.ΣΤΑΤ,  υποβολή ΧΕΠ στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Φθιώτιδας.
 • Τμήμα Πρόσκτησης, απογραφής και απόσυρσης: βιβλιογραφικού, ηλεκτρονικού ή μη υλικού.
 • Τμήμα Ταξινόμησης:(Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey-DeweyDecimalClassification)
 • Τμήμα Καταλογογράφησης:  Διαχείριση και εμπλουτισμός Ηλεκτρονικού Καταλόγου βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT5,6 του EKT.
 • Εκδηλώσεις-Εκπαιδευτικά Προγράμματα:   (Σχεδιασμός – Δημιουργία  -Εκτέλεση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκδηλώσεων) για την προβολή του έργου της Α.Δ.Β. Αταλάντης. Εκπροσώπηση της Βιβλιοθήκης στην Α.Μ.Κ.Ε FutureLibrary, υπεύθυνη οργάνωσης Καλοκαιρινής Εκστρατείας
 • Διαχείριση σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης:
 • Λέσχη Ανάγνωσης : (Οργάνωση-συντονισμός μελών της Λέσχης Ανάγνωσης Α. Δ. Β. Αταλάντης).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail:
mail@vivl-atalant.fth.sch.gr
e-mail: marditsa@hotmail.com, atalanti.library@gmail.com
τηλ.: 22330 80016 Fax: 22330 80016

 

2.-Χριστίνα Παπακωνσταντίνου: Απόφοιτος Λυκείου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αρμόδια:

 • Γραμματεία Διοίκησης  (τήρηση Πρωτοκόλλου, σύνταξη, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κ.λ.π.)
 • Υποστήριξη εργασιών Οικονομικού Τμήματος( Τήρηση βιβλίων οικ. Διαχείρισης, κοπή ΧΕΠ, ανάρτηση αποφάσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λ.π,)
 • Τμήμα Επεξεργασίας Υλικού(Σήμανση-εισαγωγή)-επικουρικά
 • Τμήμα Δανεισμού(μέσω βιβλιοθηκονομικού συστήματος ΑΒΕΚΤ 5,6) - ταξιθέτηση
 • Υπηρεσίες αναγνωστηρίου- εξυπηρέτηση κοινού-μελών ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ ((ηλεκτρονική αναζήτηση ΦΕΚ, διαχείριση χρόνου χρηστών κ. α)
 • Συμμετοχή στην εκτέλεση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail:
mail@vivl-atalant.fth. sch. gr
τηλ.: 22330 80016 Fax: 22330 80016

 

  Για το έτος 2016 - 2017 υπηρετεί στην Αιάντειο Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης με απόσπαση ο εκπαιδευτικός και του ανατίθενται οι παρακάτω εργασίες:

     Παναγιώτης Κουκοβέτσος ΠΕ 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.:        

 • Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης:Τεχνική υποστήριξη, Συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του Δικτύου του ΔΗΚΕΒΙ και καθώς και του Τοπικού Δικτύου της Βιβλιοθήκης ( Server, μονάδες Η/Υ, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λ.π).
 • Τμήμα Δανεισμού:εργασίες δανεισμού (δανεισμός, τήρηση και ενημέρωση μητρώου μελών βιβλιοθήκης, κ.λ.π.)
 • Τμήμα Καταλογογράφησης:υποστήριξη εργασιών του βιβλιοθηκονομικού συστήματος ABEKT5,6 αναζήτηση εγγραφών από ηλεκτρονικές βάσεις ΑΡΓΩ του ΕΚΤ .
 • Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου-εξυπηρέτηση κοινού -μελών ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ (ηλεκτρονική αναζήτηση ΦΕΚ, διαχείριση χρόνου χρηστών κ.α), ταξιθέτηση υλικού στα βιβλιοστάσια.
 • Ενημέρωση –ψηφιοποίηση εξωφύλλων Καταλόγου – ανάδειξη ΚαταλόγουΛοκρών,  Φθιωτών και Στερεοελλαδιτών Συγγραφέων με χρονοδιάγραμμα.
 • Εκδηλώσεις – Εκπαιδευτικά Προγράμματα: (Σχεδιασμός – Δημιουργία – Εκτέλεση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Β/θμιας Εκπ/σης, σχετικών με την ειδικότητα).

                                             


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γεν. Αρχείων.  Σύμφωνα   το οποίο εκδόθηκε  με τις κείμενες διατάξεις στο  τ. ΥΟΔΔ,( ΦΕΚ 112, 2-3-2016), συγκροτείται Εφορευτικό Συμβούλιο στην Αιάντειο Δημόσια  Βιβλιοθήκη  Αταλάντης από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Βλαχάβας, Γεώργιοςτου Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος Δάσκαλος.
Αντιπρόεδρος: Καρατράντος, Ανάργυρος του Δημητρίου, Δ/ντής Τραπέζης.
Μέλη: Λαμπρινίδης, Παναγιώτης - Δ/ντής Γυμνασίου Αταλάντης - Πέτρου, Πέτρος - Δ/ντής Λυκείου Αταλάντης, Τσάπαλη, Ελένη - Δ/ντρια Γυμνασίου Λιβανατών.

       

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στόχος της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι η υποστήριξη και προώθηση, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πληροφοριακών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένων πληροφοριών σε κάθε είδους μορφή( έντυπη ή ηλεκτρονική, οπτικοακουστικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση δικτύου κ.λ.π.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για άμεση χρήση τους από ειδικευμένο προσωπικό.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η ουσιαστική συμβολή τόσον σε  πολιτιστικό, όσον και πνευματικό επίπεδο  της τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστορικά και λογοτεχνικά αφιερώματα, συμβάλλοντας και προωθώντας την φιλαναγνωσία, δημιουργικότητα και καινποτομία.
Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό έντυπο ,ή μη .

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα χρήσης των Η/Υ που διατίθενται στο κοινό και πρόσβασης στο ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Οι σπουδαστές του Ε.Α.Π μπορούν να εξυπηρετηθούν βιβλιογραφικά μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

ΝΕΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το νέο Αναγνωστήριο της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι στη διάθεση του Αναγνωστικού κοινού της Λοκρίδας, της Λέσχης Ανάγνωσης και του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης για τις συνεδριάσεις του.

Ο χώρος διαμορφώθηκε με επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.¨

Τα βιβλιοστάσια του εν λόγω χώρου φιλοξενούν πολυτελείς και σπάνιες εκδόσεις, πληροφοριακά βιβλία, εφημερίδες και ειδικές συλλογές.

Το Ωράριο Λειτουργίας του νέου Αναγνωστηρίου ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το Αναγνωστήριο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει είκοσι άτομα και είναι ο χώρος όπου επιτρέπεται η επιτόπια χρήση υλικού,το οποίο απαγορεύεται να δοθεί προς ΔΑΝΕΙΣΜΟ.


ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για ΔΑΝΕΙΣΜΟ, είτε για επιτόπια χρήση. Ο Δανεισμός κάθε εντύπου γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
Αποκλείονται Δανεισμού
Έντυπα Τοπικής Ιστορίας, υλικό που έχει χαρακτηριστεί σπάνιο και πολύτιμο, Πληροφοριακό υλικό,(Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Οδηγοί, Άτλαντες κλπ.), ηλεκτρονικό-οπτικοακουστικό υλικό (Σύμφωνα Με τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Α. Δ. Β.).

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

Το παιδικό Τμήμα φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης, εξοπλισμένο με κατάλληλα έπιπλα, ειδικά επιλεγμένη βιβλιογραφική συλλογή και οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικά παιγνίδια και κατασκευές, ώστε να είναι πόλος έλξης για τους λιλιπούτειους χρήστες.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό έντυπο ή μη, όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Οδηγούς κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ ΦΕΚ

Διατίθενται ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το 1947 έως και το 2002 (τ. Α΄, Β΄, Δ΄ και Ν.Π.Δ.Δ.) και σε ηλεκτρονική μορφή από το 2003 και εξής. Κάθε πολίτης μπορεί γνωρίζοντας τον αριθμό, το φύλλο και το έτος δημοσίευσης του ΦΕΚ να εξυπηρετηθεί για την ανεύρεσή του.


ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή των περιοδικών είναι εκπαίδευση, ιστορία, περιβάλλον λογοτεχνία και οικονομία. Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η αύξηση των τίτλων.


ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ κ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Περιλαμβάνει την Συλλογή Λοκρών, Φθιωτών και Στερεοελλαδιτών Συγγραφέων,  ότι αφορά την Ιστορία, τις Παραδόσεις την Πολιτιστική δραστηριότητα της Αταλάντης, της Λοκρίδας Φθιώτιδας και Στερεάς Ελλάδας γενικότερα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Την είσοδο της Βιβλιοθήκης κοσμούν τρεις προθήκες με κώδωνες α) πρώτες τυπογραφικές μηχανές της Λοκρίδας του 1900 (ποδοκίνητο τυπογραφικό μηχάνημα και χειροκίνητη μηχανή σελιδοποίησης) και β) Μηχανισμός του παλιού ρολογιού της Μητρόπολης Αταλάντης.(φωτ.)


ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαθέτει δίκτυο επτά (7) Η/Υ, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγούνται στο διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώνονται για εκπαιδευτικά, επιστημονικά θέματα και άλλους τομείς που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.