Η Βιβλιοθήκη μας

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 

Το 1964 με την αρ. 144/13-11-64 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης".

Το 1970 η εν λόγω βιβλιοθήκη λειτουργεί με δημοτικό υπάλληλο στο νεόδμητο Δημοτικό Μέγαρο.

Το 1978 με την αριθμ. 123/14-1-78 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρείται ο αδιαμόρφωτος αποθηκευτικός υπόγειος χώρος του δημαρχείου για την στέγαση και λειτουργία της «Μαθητικής Λέσχης Αταλάντης», αξιόλογο πολιτιστικό φορέα της πόλης.

Στον εν λόγω χώρο μεταφέρθηκε και συστεγάστηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης , η Βασική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης Ενηλίκων επί σειρά ετών.

 Το 1984 ο χώρος βελτιώνεται αισθητικά και λειτουργικά, προσλαμβάνεται δε και βιβλιοθηκονόμος για την οργάνωση και λειτουργία του υλικού της βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτίζεται και οργανώνεται σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά standards (Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey DDC και AACR2 Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες  Καταλογογράφησης).

Το 1994 σημειώνεται αύξηση της βιβλιογραφικής συλλογής της Βιβλιοθήκης και ειδικότερα εμπλουτίζεται το Παιδικό Τμήμα (Δωρεές, Αγορές), επεκτείνονται τα βιβλιοστάσια, συμπληρώνεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας  και προστίθεται στην επωνυμία της το προσδιοριστικό «Αιάντειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αταλάντης»  προς τιμή του  βασιλιά Αίαντα,  προγόνου των Λοκρών, έμβλημα του Δήμου Αταλάντης.

 Το 1998 με την αρ. 1092/τ. Β΄/20-10-98) υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ.. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την επωνυμία "Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης", ανήκοντας στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του κράτους.

 Ως αυτοτελής πλέον υπηρεσία συνεχώς εμπλουτίζεται βιβλιογραφικά και εξοπλίζεται τεχνολογικά (επτά 7 Η/Υ για χρήση internet και δύο θέσεις 2 Η/Υ για ΑμΕα), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών της, οι οποίοι ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ετήσια.

Το 2008 εντάσσεται, ως πιλοτική Βιβλιοθήκη στο έργο του ΥΠΕΠΘ «Ψηφιοποίηση  Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών», δράση 2 ψηφιοποιώντας 64.197σ. επιλεγμένα τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χάρτες).               

 Στόχος της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι η υποστήριξη και προώθηση, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πληροφοριακών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένων πληροφοριών σε κάθε είδους μορφή( έντυπη ή ηλεκτρονική, οπτικοακουστικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση δικτύου κ.λ.π.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για άμεση χρήση τους από ειδικευμένο προσωπικό.                                                        

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστορικά και λογοτεχνικά αφιερώματα και κάθε είδους πνευματικές εκδηλώσεις. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό έντυπο ,ή μη καθώς και δικαίωμα χρήσης των Η/Υ που διατίθενται στο κοινό και πρόσβαση στο ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Οι σπουδαστές του Ε. Α. Π μπορούν να εξυπηρετηθούν βιβλιογραφικά μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.                         

Στον επισκέπτη διατίθενται δωρεάν από την βιβλιοθήκη :

  • Έντυπα

  • Πολύπτυχα

  • Αναμνηστικά από πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης