Έντυπα - Φόρμες - Χρήσιμα Αρχεία

1. Έντυπα - Φόρμες:

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διαθέσιμα Έντυπα - Φόρμες:

Επισήμανση:

Για τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλονται στην βιβλιοθήκη, απαραίτητα συνοδευτικά είναι:

Α) Μία φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

B) Μία πρόσφατη φωτογραφία

 

2. Χρήσιμα Αρχεία:

 

Υλικό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης:

- Πρόγραμμα "Από το φτερό και το κοντύλι... ως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή":

- Πρόγραμμα "Ταξιδεύοντας με το βιβλίο-τρένο στον κόσμο της γνώσης":

 

Παλαιά ΦΕΚ, διαθέσιμα στο χώρο της βιβλιοθήκης σε έντυπη μοφή:

 

Οδηγοί - Εγχειρίδια: