Είστε εδώ

  1. Η Βιβλιοθήκη μας

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Τον Απρίλιο του 2003 η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης (Ν.Π.Δ.Δ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Ε. Π. "ΚτΠ") του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ και εμπλουτίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εκτέλεση του έργου στοχεύει στην εξοικείωση του πολίτη με τις νέες τεχνολογίες και την ταχύτερη πληροφόρησή του για θέματα που τον αφορούν μέσω του διαδικτύου, καθώς και τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων, ώστε να αποκτήσει τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να λειτουργήσει ανταγωνιστικότερα στη σύγχρονη κοινωνία.

Στόχοι του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ είναι:

o Η εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες.
o Η εξάλειψη ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, καθώς και η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους.
o Η ψηφιοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης
o Η προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων που θέτει το Μέτρο 1.1.
o Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία.
o Η διάχυση των υπηρεσιών που παρέχει η βιβλιοθήκη στο διαδίκτυο.

Οι βασικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες στο κοινό συνοψίζονται σε:

o Πρόσβαση στο διαδίκτυο: Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο internet για την ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα που τους αφορούν. Η σύνδεση παρέχεται από το Πρόγραμμα Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (edunet) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι ιστοσελίδες που μπορούν να ξεναγηθούν είναι εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, κοινωνικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
o Ενεργοποίηση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη δική τους διεύθυνση για την επικοινωνία τους με άλλους απομακρυσμένους χρήστες.
o Επεξεργασία κειμένων, λογιστικών φύλλων, βάσεις δεδομένων (office 2000).
o Σάρωση εικόνων.
o Εγγραφή δεδομένων σε CD-Rom.
o Εκτύπωση κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό.
o Συστήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών: Η βιβλιοθήκη διαθέτει CD-ROMs εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιαπωνικά-Κινέζικα), μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να μάθει μια από τις παραπάνω ξένες γλώσσες.
o Εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου ECDL: Οι χρήστες θα μπορούν να εκπαιδεύονται στο επίσημο CD με τις ερωτήσεις όλων των τύπων που παρέχει, για την κατάρτισή τους στη χρήση Η/Υ με στόχο την απόκτηση του ευρωπαϊκού πτυχίου πιστοποίησης για γνώση και χρήση νέων τεχνολογιών.
o Ανάγνωση εκπαιδευτικών CD-ROMs που διαθέτει η βιβλιοθήκη.
o Ηλεκτρονική αναζήτηση ΦΕΚ: Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με Νόμους (τ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ν.Π.Δ.Δ.), Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Προκηρύξεις κ.λ.π. Η διάθεση των σελίδων που ενδιαφέρουν τον χρήστη θα εκτυπώνονται αν είναι περιορισμένου αριθμού, διαφορετικά ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα σε δισκέτα.
o Ηλεκτρονική αναζήτηση ΟΔΗΓΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με Νόμους (τ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ν.Π.Δ.Δ.), Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις,κ.λ.π. που αφορούν την Εργατοαφαλιστική Νομοθεσία. Η διάθεση των σελίδων που ενδιαφέρουν τον χρήστη θα εκτυπώνονται αν είναι περιορισμένου αριθμού, διαφορετικά ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα σε δισκέτα.
o Πρόσβαση στον Ενιαίο Κατάλογο Βιβλιοθηκών: Ο χρήστης μπορεί να ανατρέχει στο συλλογικό κατάλογο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών για την αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων.
o Φιλοξενία ιστοσελίδων: Οι χρήστες μαθητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, γεωργοί θα μπορούν να παρουσιάζονται μέσω ιστοσελίδων, τις οποίες θα κατασκευάζει ο κάθε χρήστης μόνος του.
o Δυνατότητα χρήσης e-businessforum: Οι χρήστες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό "επιχειρείν".
o Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής.
o Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
o Ψηφιακή βιβλιοθήκη