Διαύγεια

Μπορείτε να δείτε τις Αναρτήσεις των Αποφάσεων & Διοικητικών Πράξεων της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης, στους παρακάτω ιστοτόπους:

 

Α. Ιστότοπος Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης:

http://sites.diavgeia.gov.gr/aianteiosdimosiabibliothikiatalantis

 

Β. Ιστότοπος Εθνικού Τυπογραφείου:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/aianteiosdimosiabibliothikiatalantis

 

Αναρτημένες Εκτελέσεις Προυπολογισμών μπορείτε να δείτε εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=subject:%22%CE%95%CE%...