Πρόσκληση - Παρουσίαση Βιβλίου "Η δική μας Άνοιξη" - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2017