Πρόσκληση - Παρουσίαση Βιβλίου - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2017