Πρόσκληση - Μιχάλης Γκανάς - Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2017