Πρόγραμμα "Συλλέγω εμπειρίες" - Δελτίο Τύπου - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2015 - 2016