Πρόγραμμα " από το χαρτί στο πανί" - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2016