Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2016 - 2017