Εκπαιδευτικές Δράσεις: "Συλλέγω εμπειρίες" - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2015 - 2016