Αφιέρωμα στην Άλκη Ζέη - Πρόσκληση - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2015 - 2016