Δελτίο Τύπου - Πρόγραμμα: "Σημεία Ανάγνωσης" - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2017