Δελτίο Τύπου - Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας- Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2017