Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση παρουσίασης ποιητικών συλλογών - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2015 - 2016