Αφιέρωμα στην Άλκη Ζέη - Δελτίο Τύπου - Α.Δ.Β. Αταλάντης - 2015 - 2016